Alvorens een opleiding te kunnen starten, moet je eerst lid worden bij een duikschool of duikclub.

Lid worden ?

Vooraleer je je aansluit bij onze duikschool is het belangrijk om eens een kijkje te komen nemen. Hiervoor bieden wij initiatielessen aan. Op deze manier kan je kennis maken met de duikschool, de duiksport en de mensen waarmee je deze nieuwe hobby zal beoefenen.

Na deze initiatielessen (max. 3) maak je de beslissing of je al dan niet wil lid worden. Om lid te worden moet je voldoen aan volgende toelatingsvoorwaarden:

  • Minstens 14 jaar oud zijn.
  • Minderjarigen moeten een schriftelijke toelating hebben van hun ouders of voogd en die door hen zelf aan het bestuur moet overhandigd worden.
  • Geschikt zijn voor het beoefenen van de duiksport t.t.z. de vereiste medische onderzoeken ondergaan.
  • Kunnen zwemmen (minstens 200m) en zich thuis voelen in het water.
  • Het door de duikschool vastgestelde lidgeld betalen (110 €).
  • Indien je nog geen enkel duikbrevet hebt, het door Nelos vastgestelde bedrag voor je 1*Duiker opleiding betalen.

De opleiding

Eender welke opleiding start pas nadat je lid geworden bent en je het door NELOS bepaalde opleidingsbedrag voor het te behalen brevet hebt betaald. Binnen de onderwatersportfederatie van Vlaanderen NELOS, werken wij met een sterrensysteem. Om een ster te behalen moeten er altijd 3 stadia doorlopen worden.

Indien je op de 3 onderdelen geslaagd bent krijg je je nieuw brevet.

Training
Stedelijk zwembad 't Zeepaardje
Heldenplein 13
B-1800 Vilvoorde

Elke donderdag, van 21u00 tot 22u00
behalve op officiële sluitingsdagen van het zwembad (feestdagen en kerstperiode)
Wie is wie ?
Voorzitter : Matthew Van Kuyk
Penningmeester : Xavier Nickmans
Secretaris : Peter Lindekens
Materiaalmeester : Matthew Van Kuyk
Duikschoolleider : Matthew Van Kuyk
GSM duikschoolleider: +32498473440
Logo Nelos